อโรม่า กลิ่นลีลาวดี
<< ย้อนกลับ
อโรม่า กลิ่นลีลาวดี
รหัสสินค้า
0044
สรรพคุณ

กลิ่นลีลาวดี เพื่อปรับอากาศภายในรถหรือสถานที่ทำงานต่างๆช่วยผ่อนคลาย ช่วยให้ความรู้สึกสุขุมนุ่มลึกและนิยมใช้ในธุรกิจสปา

วิธีใช้
ใช้สำหรับปรับอากาศภายในรถ บ้าน อาคารต่างๆ โดยใช้ไม้กระจ่ายกลิ่น หรือเตาจุดตะเกียงน้ำมัน
เลขที่จดแจ้ง
ปริมาตรสุทธิ
30 มล.(ml.)
ราคา
170.00 บาท

<< ย้อนกลับ