อโรม่า กลิ่นทิวลิป
<< ย้อนกลับ
อโรม่า กลิ่นทิวลิป
รหัสสินค้า
0043
สรรพคุณ

กลิ่นทิวลิป เพื่อปรับอากาศภายในรถหรือสถานที่ทำงานต่างๆช่วยผ่อนคลาย 

วิธีใช้
ใช้สำหรับปรับอากาศภายในรถ บ้าน อาคารต่างๆ โดยใช้ไม้กระจ่ายกลิ่น หรือเตาจุดตะเกียงน้ำมัน
เลขที่จดแจ้ง
ปริมาตรสุทธิ
30 มล.(ml.)
ราคา
170.00 บาท

<< ย้อนกลับ