น้ำมันหอมระเหย กลิ่นชาเขียว
<< ย้อนกลับ
น้ำมันหอมระเหย กลิ่นชาเขียว
รหัสสินค้า
0038
สรรพคุณ

กลิ่นชาเขียว เพื่อกลิ่นหอมภายในรถ หรือสถานที่ทำงานต่างๆ ช่วยทำให้พัฒนาความคิดเชิงบวก และเสริมสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

วิธีใช้
ใช้สำหรับปรับอากาศภายในรถ บ้าน อาคารต่างๆ โดยใช้ไม้กระจ่ายกลิ่น หรือเตาจุดตะเกียงน้ำมัน
เลขที่จดแจ้ง
ปริมาตรสุทธิ
30 มล.(ml.)
ราคา
170.00 บาท

<< ย้อนกลับ